При поява на когнитивни нарушения (трудно намиране на думата в разговор, пропуски в паметта, разсеяност), особено над 65 години, следва да се проведат някои специфични изследвания, които да установят причината за това, за да могат да се вземат съответни мерки. Много от причините, водещи до такива оплаквания, са изцяло обратими и съответно подлежат на успешно лечение. Първата стъпка към уточнението винаги е преглед при специалист – невролог, желателно с интерес към невродегенеративните заболявания. Първоначалният преглед ще установи риска от по-сериозни причини за паметови нарушения спрямо множество фактори, сред които възраст, придружаващи заболявания, наличие на фамилност, прием на медикаменти. Ако специалистът прецени, ще Ви бъдат назначени изследвания, между които:

  • Кръвни изследвания за изключване на паметови нарушения, причинени от дефицити на някои вещества или проблеми с други органи на тялото (извън мозъка);
  • Образно изследване на главата – компютърна томография (скенер) или магнитно-резонансна томография (резонанс);
  • Скринингово невропсихологично изследване за установяване тежестта на когнитивния дефицит и при нужда насочване към специалист невропсихолог за по-детайлна оценка.

На базата на всичко гореописано се поставя окончателна диагноза и се започва съответното лечение, както и се стартира дългосрочно проследяване. Медицински център „Оксилайф“ разполага с иновативни и уникални за страната методи за дългосрочно поддържане на оптимално здраве, включително когнитивно.

Споделяне на публикацията: