Oxylife

Център по регенеративна медицина и дълголетие “Оксилайф” е създаден с цел възстановяване и поддържане на здравето

Усилията на нашите специалисти, подкрепени с възможностите на иновативна и високотехнологична апаратура са насочени към подобряване на здравето и постигане на по-добро качество на живот за нашите клиенти.

Основните групи от здравословни проблеми, върху които сме се фокусирали са свързани със състояния и хронични заболявания, водещи до постепенна и трайна амортизация на отделни органи и системи. Имаме разработени собствени протоколи за лечение на:

You are here: