Владимир Бъчваров – рехабилитатор

Владимир Бъчваров е рехабилитатор. Има опит при работа с пациенти с ортопедични затруднения (дискова херния, сколиоза, кифоза, следоперативни интервенции), както и със заболявание в областта на неврологията (централни и периферни увреди, инсулт, МС, ДЦП, парализа на БЕЛ, радикулити, плексити), редки генетични заболявания, синдром на Елерс Данлос, Синдром на Даун. Използва кинезитерапевтични комплекси и методики, които подобряват мускулния тонус, улесняват изпълнението на дейностите от ежедневието, стабилизират психо-емоционалното състояние, скъсяват времето за възвръщане на нормалната функция на крайниците.

 
Образование

Завършва специалност Рехабилитация в Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“.

 
Квалификации

Курс по остеопатичен масаж с модул ПИР (постизометрична релаксация) при реабилитолог Иваненко И. Н.

 
Професионална биография

От 2019 г. до 2022 г. Владимир Бъчваров работи като рехабилитатор в МБПЛР „Сердика“ София. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ „Оксилайф“.

Владимир Бъчваров – рехабилитатор

ДЕТАЙЛИ

Описание

Владимир Бъчваров е рехабилитатор. Има опит при работа с пациенти с ортопедични затруднения (дискова херния, сколиоза, кифоза, следоперативни интервенции), както и със заболявание в областта на неврологията (централни и периферни увреди, инсулт, МС, ДЦП, парализа на БЕЛ, радикулити, плексити), редки генетични заболявания, синдром на Елерс Данлос, Синдром на Даун. Използва кинезитерапевтични комплекси и методики, които подобряват мускулния тонус, улесняват изпълнението на дейностите от ежедневието, стабилизират психо-емоционалното състояние, скъсяват времето за възвръщане на нормалната функция на крайниците.

 
Образование

Завършва специалност Рехабилитация в Медицински Колеж „Йорданка Филаретова“.

 
Квалификации

Курс по остеопатичен масаж с модул ПИР (постизометрична релаксация) при реабилитолог Иваненко И. Н.

 
Професионална биография

От 2019 г. до 2022 г. Владимир Бъчваров работи като рехабилитатор в МБПЛР „Сердика“ София. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ „Оксилайф“.

Категория

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ

You are here: