Д-р Антония Първанова – управител

Д-р Антония Първанова е признат експерт и изследовател в областта на здравеопазването в България и Европейския съюз.

Освен с лекарското си призвание, тя вдъхновява и с активната си позиция и принос по редица социално-значими теми. Пътят ѝ тръгва от родния Добрич, минава през Медицинския университет във Варна, през редица специализации в България и чужбина, отвежда я в политиката и в Европейския парламент, където създава първото европейско законодателство за защита правата на пациентите и за защита на жените и децата от насилие. На д-р Първанова дължим и Европейската политика за подкрепа на женското предприемачество.

Благодарение на нейната инициативност и широк политически и професионален хоризонт по неѝно предложение се създава Факултета по обществено здраве и здравен миниджмънт към Медицинска академия София, както и Центъра по асистирана репродукци – Фонд „Ин витро“, който помогна за раждането на над 15 000 българчета.

Пролеттна на 2022 година стартира последният проект на д-р Антония Първанова – Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие „Оксилайф“. С него тя въвежда в България терапевтични и лечебни методи, които прилагат най-модерните клиники в Европа и САЩ.

Д-р Антония Първанова – управител

ДЕТАЙЛИ

Описание

Д-р Антония Първанова е признат експерт и изследовател в областта на здравеопазването в България и Европейския съюз.

Освен с лекарското си призвание, тя вдъхновява и с активната си позиция и принос по редица социално-значими теми. Пътят ѝ тръгва от родния Добрич, минава през Медицинския университет във Варна, през редица специализации в България и чужбина, отвежда я в политиката и в Европейския парламент, където създава първото европейско законодателство за защита правата на пациентите и за защита на жените и децата от насилие. На д-р Първанова дължим и Европейската политика за подкрепа на женското предприемачество.

Благодарение на нейната инициативност и широк политически и професионален хоризонт по неѝно предложение се създава Факултета по обществено здраве и здравен миниджмънт към Медицинска академия София, както и Центъра по асистирана репродукци – Фонд „Ин витро“, който помогна за раждането на над 15 000 българчета.

Пролеттна на 2022 година стартира последният проект на д-р Антония Първанова – Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие „Оксилайф“. С него тя въвежда в България терапевтични и лечебни методи, които прилагат най-модерните клиники в Европа и САЩ.

Допълнителна информация

Специализация

Лекар

Категория

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ