Д-р Ралица Димитрова – общопрактикуващ лекар

Д-р Ралица Димитрова-Башлийска е лекар в София с над 20 години медицински опит и широки интереси в областта на медицинската естетика, онкологията и общата медицина.
Завършва отличен успех Медицински университет Плевен
В момента завършва Магистратура в областта на управление на клинични проучвания в хуманната медицината и специализира обща медицина.

Д-р Димитрова усъвършенства уменията си с ежегодни участия в специализирани курсове и обучения в страната и чужбина:

Сертификати

2021 Когнитивни и поведенчески техники при пациенти с хронични заболява
2023 Обучение за работа със „Скинбустери Suisseelle“
2023 Обучение и практически курс – IV Nutritional Therapy Course and Practical Training Level 2.
2023 Сертификат за успешно преминато обучение за работа с филъри, ботокс и плазмена терапия.
2023 Сертификат за успешно преминато обучение за работа с Jalupro, Juvelook & Lenisna.
2024 Сертификат за успешно преминато обучение за работа Profhilo.
2024 Сертификат за успешно преминато обучение за Jalupro SuperHydro & Jalupro Young Eye.

 

Курсове/ Симпозиуми

2007 Ентерално хранене при онкологични пациенти
2011- 2017 Euroretina, European Glaucoma Congress ( EGS), COPHY.
2012-2015 Обучение на пациенти и лекари за поведение при хронични заболявания (глаукома, диабетна ретинопатия, венозни оклузии, онкологични заболявания – НЕТ).
2017 Aesthetic medicine, Allergan
2021 Когнитивни и поведенчески техники при пациенти с хронични заболявания
2023 Плазмена терапия.
2023 International Medical Academy in Aesthetic, Prague.
2023 Intravenous Nutritional Therapy Course
2023 Мултидисциплинарен подход при лечение на пациенти в извънболнични условия.
2024 Симпозиум „Нови хоризонти в естетичната медицина. Хомогенни филъри и колагено-стимулиращи продукти“.

От 2004 работи благотворително по програма за подпомагане /„навигиране“ на пациенти с онкологични проблеми към Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания (АПОЗ).
През 2023 година разработва програма за интравенозна терапия и специализирани режими за хранене за пациенти по време и след химио- и лъчетерапия.

От 2024 година стартира комплексна програма за интравенозна терапия и в областта на естетичната медицина.

Д-р Димитрова има значим международен опит като консултант в областта на създаване на медицински програми за обучение на лекари и пациенти в области като медицинска естетика и онкология, офталмология, диабет и гастроентерология и въвеждане на нови медикаментозни подходи в терапията на различни заболявания.

Д-р Димитрова има участие в създаването на редица национални програми и консенсуси в областта на: диабетна ретинопатия и глаукома, ентерално храненене в постоперативен период, неалкохолен стеато-хепатит, програма за недоносени деца с респираторно-синцитиален вирус.

Член на Български лекарски съюз и на Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания (АПОЗ).
Преглежда възрастни и деца на възраст над 12 години.
Владее английски и руски.

Д-р Ралица Димитрова – общопрактикуващ лекар

ДЕТАЙЛИ

Описание

Д-р Ралица Димитрова-Башлийска е лекар в София с над 20 години медицински опит и широки интереси в областта на медицинската естетика, онкологията и общата медицина.
Завършва отличен успех Медицински университет Плевен
В момента завършва Магистратура в областта на управление на клинични проучвания в хуманната медицината и специализира обща медицина.

Д-р Димитрова усъвършенства уменията си с ежегодни участия в специализирани курсове и обучения в страната и чужбина:

Сертификати

2021 Когнитивни и поведенчески техники при пациенти с хронични заболява
2023 Обучение за работа със „Скинбустери Suisseelle“
2023 Обучение и практически курс – IV Nutritional Therapy Course and Practical Training Level 2.
2023 Сертификат за успешно преминато обучение за работа с филъри, ботокс и плазмена терапия.
2023 Сертификат за успешно преминато обучение за работа с Jalupro, Juvelook & Lenisna.
2024 Сертификат за успешно преминато обучение за работа Profhilo.
2024 Сертификат за успешно преминато обучение за Jalupro SuperHydro & Jalupro Young Eye.

 

Курсове/ Симпозиуми

2007 Ентерално хранене при онкологични пациенти
2011- 2017 Euroretina, European Glaucoma Congress ( EGS), COPHY.
2012-2015 Обучение на пациенти и лекари за поведение при хронични заболявания (глаукома, диабетна ретинопатия, венозни оклузии, онкологични заболявания – НЕТ).
2017 Aesthetic medicine, Allergan
2021 Когнитивни и поведенчески техники при пациенти с хронични заболявания
2023 Плазмена терапия.
2023 International Medical Academy in Aesthetic, Prague.
2023 Intravenous Nutritional Therapy Course
2023 Мултидисциплинарен подход при лечение на пациенти в извънболнични условия.
2024 Симпозиум „Нови хоризонти в естетичната медицина. Хомогенни филъри и колагено-стимулиращи продукти“.

От 2004 работи благотворително по програма за подпомагане /„навигиране“ на пациенти с онкологични проблеми към Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания (АПОЗ).
През 2023 година разработва програма за интравенозна терапия и специализирани режими за хранене за пациенти по време и след химио- и лъчетерапия.

От 2024 година стартира комплексна програма за интравенозна терапия и в областта на естетичната медицина.

Д-р Димитрова има значим международен опит като консултант в областта на създаване на медицински програми за обучение на лекари и пациенти в области като медицинска естетика и онкология, офталмология, диабет и гастроентерология и въвеждане на нови медикаментозни подходи в терапията на различни заболявания.

Д-р Димитрова има участие в създаването на редица национални програми и консенсуси в областта на: диабетна ретинопатия и глаукома, ентерално храненене в постоперативен период, неалкохолен стеато-хепатит, програма за недоносени деца с респираторно-синцитиален вирус.

Член на Български лекарски съюз и на Асоциацията на пациенти с онкологични заболявания (АПОЗ).
Преглежда възрастни и деца на възраст над 12 години.
Владее английски и руски.

Категория Показание

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ

You are here: