Д-р Тодор Кунчев, д.м. – невролог

Д-р Тодор Кунчев е специалист невролог в София с 8-годишен опит и интереси в областта на множествената склероза, дегенеративните заболявания на нервната система (деменции, болест на Паркинсон и др.), мануална терапия на болките във врата и кръста с вертеброгенен произход, главоболие, леки форми на функционални разстройства на нервната система (тревожност, депресия, безсъние). Д-р Кунчев консултира пациенти преди лечение в барокамера и провежда терапии с хипербарна оксигенация.

Избран сред най-обичаните специалисти в платформата „Супердок“ през 2021г.

 
Образование

Завършва Медицински университет София през 2013 г. През 2018 г. защитава образователна и научна степен „доктор“ с дисертационен труд на тема: Когнитивни и поведенчески нарушения при пациенти с множествена склероза. Придобива специалност по неврология през 2019 г.

 
Квалификации
  • От 2018 г. до 2021 г. – Модулно обучение по мануална медицина с хорариум 300 учебни часа с изпит за правоспособност;
  • С над 10 публикации в български и международни специализирани научни издания, участие в конгреси в страната и чужбина.
 
Професионална биография

Д-р Кунчев работи като невролог в Клиника по нервни болести към УМБАЛ Александровска от 2014 г. до 2020 г. Асистент е в Катедра по неврология към Медицински университет София с обучение на студенти от 2019 г. до 2020 г. От октомври 2020 г. до края на 2021 г. е част от екипа специалисти в Клиника по неврология на УМБАЛ Софиямед и асистент по неврология в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2020 г. е част от екипа специалисти на Неврологичен кабинет Хепи Спайн/Happy Spine на д-р Мариета Караджова и практикува мануална медицина. От 2022 г. е част и от екипа на МЦ Oxylife София.

Д-р Тодор Кунчев, д.м. – невролог

ДЕТАЙЛИ

Описание

Д-р Тодор Кунчев е специалист невролог в София с 8-годишен опит и интереси в областта на множествената склероза, дегенеративните заболявания на нервната система (деменции, болест на Паркинсон и др.), мануална терапия на болките във врата и кръста с вертеброгенен произход, главоболие, леки форми на функционални разстройства на нервната система (тревожност, депресия, безсъние). Д-р Кунчев консултира пациенти преди лечение в барокамера и провежда терапии с хипербарна оксигенация.

Избран сред най-обичаните специалисти в платформата „Супердок“ през 2021г.

Образование

Завършва Медицински университет София през 2013 г. През 2018 г. защитава образователна и научна степен „доктор“ с дисертационен труд на тема: Когнитивни и поведенчески нарушения при пациенти с множествена склероза. Придобива специалност по неврология през 2019 г.

Квалификации
  • От 2018 г. до 2021 г. – Модулно обучение по мануална медицина с хорариум 300 учебни часа с изпит за правоспособност;
  • С над 10 публикации в български и международни специализирани научни издания, участие в конгреси в страната и чужбина.
Професионална биография

Д-р Кунчев работи като невролог в Клиника по нервни болести към УМБАЛ Александровска от 2014 г. до 2020 г. Асистент е в Катедра по неврология към Медицински университет София с обучение на студенти от 2019 г. до 2020 г. От октомври 2020 г. до края на 2021 г. е част от екипа специалисти в Клиника по неврология на УМБАЛ Софиямед и асистент по неврология в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2020 г. е част от екипа специалисти на Неврологичен кабинет Хепи Спайн/Happy Spine на д-р Мариета Караджова и практикува мануална медицина. От 2022 г. е част и от екипа на МЦ Oxylife София.

Категория

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ