Иглика Янчева – главна медицинска сестра

Иглика Янчева е медицинска сестра с над 34 годишен опит в областта на спешната медицина. Като медицински специалист с дългогодишна практика по анестезиология и реанимация, хемодиализа и перитонеална диализа, онкология – химиотерапия, Иглика Янчева е ангажирана с инфузионните терапии в МЦ „Оксилайф“, както и с грижите за хронично, тежко болни и трудно подвижни пациенти. Занимава се с обработка на септични и асептични рани, декубитални рани, трудно зарастващи рани при диабет, изгаряния и кожни трансплантации.

Тя е специалист по управление на риска и координация на медицинските дейности. Извършва интрамускулни и интравенозни манипулации.

 

Образование

Завършва Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ през 1988 г.

 
Квалификации
  • Специализация Спешна медицина – Медиицнски университет София;
  • Сертификат за оказване на качествени здравни грижи;
  • Продължаващо медицинско обучение: Извънбъбречни методи за очистване на кръвта – хемодиализа и перитонеална диализа; Обучение за операционни сестри; Сърдечна и дихателна функция при болен на интензивно лечение; Спешни и критични състояния – роля на специалистите по здравни грижи;
  • Член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.
 
Професионална биография

Иглика Янчева е работила в Онкологичен диспансер София и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ София. Практикувала е в Отделение за интензивно лечение, Противошокова зала възрастни и Хемодиализа към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ „Оксилайф“ София.

 

Иглика Янчева – главна медицинска сестра

ДЕТАЙЛИ

Описание

Иглика Янчева е медицинска сестра с над 34 годишен опит в областта на спешната медицина. Като медицински специалист с дългогодишна практика по анестезиология и реанимация, хемодиализа и перитонеална диализа, онкология – химиотерапия, Иглика Янчева е ангажирана с инфузионните терапии в МЦ „Оксилайф“, както и с грижите за хронично, тежко болни и трудно подвижни пациенти. Занимава се с обработка на септични и асептични рани, декубитални рани, трудно зарастващи рани при диабет, изгаряния и кожни трансплантации.

Тя е специалист по управление на риска и координация на медицинските дейности. Извършва интрамускулни и интравенозни манипулации.

 

Образование

Завършва Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ през 1988 г.

Квалификации
  • Специализация Спешна медицина – Медиицнски университет София;
  • Сертификат за оказване на качествени здравни грижи;
  • Продължаващо медицинско обучение: Извънбъбречни методи за очистване на кръвта – хемодиализа и перитонеална диализа; Обучение за операционни сестри; Сърдечна и дихателна функция при болен на интензивно лечение; Спешни и критични състояния – роля на специалистите по здравни грижи;
  • Член на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.
Професионална биография

Иглика Янчева е работила в Онкологичен диспансер София и УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ София. Практикувала е в Отделение за интензивно лечение, Противошокова зала възрастни и Хемодиализа към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Към момента е част от екипа специалисти на МЦ „Оксилайф“ София.

Категория

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ