Breath H2 апарат за инхалиране на молекулярен водород за здраве

Молекулярният водород (H2) е доказано ефективен при намаляване на оксидативния стрес. H2 навлиза лесно и бързо в клетките и митохондриите по-добре от всеки друг антиоксидант. Веднъж попаднал в клетките, той “изчиства” цитотоксините, защитавайки ДНК, РНК и протеините от увреждащия оксидативен стрес. Това става като превръща токсичните хидроксилни радикали (OH –един от най мощните оксиданти) във вода.

Центърът разполага с Breath H2 апарати за инхалация на молекулярен водород, прилагащи една от най-съвременните практики в световната медицина. Този вид терапия се използва за лечение на широк спектър от здравословни проблеми.

 • ХОББ, астма, алергии с обхващане на дихателните пътища;
 • сърдечно-съдови заболявания – исхемична болест на сърцето, състояния след инфаркт на миокарда, атеросклеротични промени по съдовете;
 • подобрява когницията при болест на Алцхаймер, намалява симптоматиката при болест на Паркинсон, подобрява състоянието след преживян мозъчен инсулт;
 • забавяне прогресията при метастатични онкологични заболявания и намаляване увредата от провеждане на лъче- и химиотерапия;
 • автоимунни и хронични възпалителни заболявания;
 • макулна дегенерация и други ретинални дегенеративни заболявания;
 • стареене на кожата, слънчеви изгаряния, дерматити;
 • хронична умора.
 1. Молекулярният водород е мощен антиоксидант. Приложението му намалява оксидативния стрес и повлиява благоприятно процесите на регенерация в тялото, като по този начин подобрява качеството на живот. Молекулярният водород превръща токсичните свободни радикали в тялото във вода, без да оказва странични ефекти върху организма;
 2. Антиоксидантният ефект на молекулярния водород предотвратява фрагментацията на ДНК в клетъчното ядро, като по този начин профилактира тежки клетъчни промени, включително неопластична трансформация на здравата клетка;
 3. Молекулярният водород има клетъчно- модулиращ ефект – повлиява върху експресията на различни гени, имащи отношение към клетъчния метаболизъм, което обуславя неговите противовъзпалителни и инхибиращи апоптозата ефекти.

Breath H2 апарат за инхалиране на молекулярен водород за здраве

ДЕТАЙЛИ

Описание

Центърът разполага с Breath H2 апарати за инхалация на молекулярен водород, прилагащи една от най-съвременните практики в световната медицина. Този вид терапия се използва за лечение на широк спектър от здравословни проблеми.

 • ХОББ, астма, алергии с обхващане на дихателните пътища;
 • сърдечно-съдови заболявания – исхемична болест на сърцето, състояния след инфаркт на миокарда, атеросклеротични промени по съдовете;
 • подобрява когницията при болест на Алцхаймер, намалява симптоматиката при болест на Паркинсон, подобрява състоянието след преживян мозъчен инсулт;
 • забавяне прогресията при метастатични онкологични заболявания и намаляване увредата от провеждане на лъче- и химиотерапия;
 • автоимунни и хронични възпалителни заболявания;
 • макулна дегенерация и други ретинални дегенеративни заболявания;
 • стареене на кожата, слънчеви изгаряния, дерматити;
 • хронична умора.
 1. Молекулярният водород е мощен антиоксидант. Приложението му намалява оксидативния стрес и повлиява благоприятно процесите на регенерация в тялото, като по този начин подобрява качеството на живот. Молекулярният водород превръща токсичните свободни радикали в тялото във вода, без да оказва странични ефекти върху организма;
 2. Антиоксидантният ефект на молекулярния водород предотвратява фрагментацията на ДНК в клетъчното ядро, като по този начин профилактира тежки клетъчни промени, включително неопластична трансформация на здравата клетка;
 3. Молекулярният водород има клетъчно- модулиращ ефект – повлиява върху експресията на различни гени, имащи отношение към клетъчния метаболизъм, което обуславя неговите противовъзпалителни и инхибиращи апоптозата ефекти.

Допълнителна информация

Вариант на процедурата

Оксиводородни дихатели за 2 часа, Оксиводородни дихатели + монитор, Наем на апарат за оксиводород

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ

You are here: