Онкологични заболявания

Извършваме комплементарно лечение при онкологични заболявания чрез иновативен авторски подход, базиран на най-модерната апаратура в цяла България, и възможност за консултация с висококвалифицирани лекари и специалисти. Терапиите за лечение са строго индивидуални и персонализирани за всеки пациент. Проследяваме всеки един етап от лечението на пациента.

Допълващи антитуморни терапии

съвременна диагностика и лечение – тестове, патохистологична и инунологична експертиза, второ мнение през Европейската патологична асоциация, комбинации от методи – хирургични, химиотерапия,  имунотерапия, лъчетерапия, хипертермия, други медикаменти, хртанителни добавки, хранителни режими. Иновации в световната практика, препоръки и терапевтични протоколи на Американската, Европейската асоциациии.

  1. Комбинирани протоколи;
  2. Лечение между химио и лъчетерапиите;
  3. Създаване на устойчива издържливост при онкопациенти;
  4. Лечение на анемии при онкопациенти.

Онкологични заболявания

ДЕТАЙЛИ

Описание

Допълващи антитуморни терапии

съвременна диагностика и лечение – тестове, патохистологична и инунологична експертиза, второ мнение през Европейската патологична асоциация, комбинации от методи – хирургични, химиотерапия,  имунотерапия, лъчетерапия, хипертермия, други медикаменти, хртанителни добавки, хранителни режими. Иновации в световната практика, препоръки и терапевтични протоколи на Американската, Европейската асоциациии.

  1. Комбинирани протоколи;
  2. Лечение между химио и лъчетерапиите;
  3. Създаване на устойчива издържливост при онкопациенти;
  4. Лечение на анемии при онкопациенти.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР OXYLIFE

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ