Акупунктура

Акупунктурата, основен елемент в китайските лечебни методи, е одобрена от СЗО като метод за лечение на много патологични състояния. За много пациенти акупунктурата е приятно , релаксиращо и удивително бързодействащо усещане, дори по време на първото им лечение. В повечето случаи са необчодими само няколко сесии за лечение на остри заболявания. При хронични състояния, в зависимост от патологията и физическото състояние на пациента, лечението може да продължи значително повече.

Акупунктурното лечение се провежда чрез вмъкване на тънки акупунктурни игли в определени точки на тялото, които остават там от 20 до 30 минути. Иглите са за еднократна употреба и се поставят почти безболезнено. Много акупунктурни точки са разположени по протежението на енергийни канали, известни като меридиани. Китайската медицина вярва, че дразненето на иглата стимулира и регулира потока на енергия, като по този начин блокадите се освобождават и нарушенията се отстраняват.

При акупунктура на тригерни точки иглите се използват за стимулиране на определени мускулни участъци, отговорни за чувството на болка, а след това за предизвикване на локална мускулна релаксация.

Акупунктурата на ухото включва вкарването на особено фини игли в специални точки на ухото, за да се стимулират свързаните органи. Процедурата може да повлияе и на емоционалното състояние. Акупунктурата на ухото се използва като монотерапия или като допълнение към акупунктурата на тялото.

Черепната акупунктура е доказан метод, при който иглите се прилагат върху точки в главата, например на челото и слепоочията. Тази форма на акупунктура се използва за лечение на много остри и хронични патологични състояния, както и при парализи и невродегенеративни заболявания.

Вендузотерапията и масажът с чаши от стъкло могат да засилят ефекта на акупунктурата, тъй като те стимулират избраните области на тялото по благоприятен начин, намаляват мускулното напрежение и влияят положително на вътрешните органи.

Меридианната система

Системата на акупунктурните меридиани произтича от традиционната китайска медицина (ТКМ) – наследство, което съществува повече от 3000 години. Меридианите са функционални кръгове, организирани в специфична структура, които действат заедно като механизъм за контрол. ТКМ посочва десет меридиана, базирани на органи, които могат да бъдат групирани в пет функционални кръга според принципите на полярността в Ин и Ян:

  • бял дроб – дебело черво;
  • черен дроб – жлъчен мехур;
  • стомах – далак;
  • сърце – тънки черва;
  • перикард – полова система.


TКM вярва, че свръхстимулацията или дисфункцията първоначално се балансират във функционалната си група и следователно те са саморегулиращи се, стабилизиращи и регенеративни системи в организма. При възпаления, инфекции, оксидативен и емоционален стрес, токсично натоварване от химичен и биологичен произход и др. тези енергийни връзки се нарушават и самовъзстановителните процеси се блокират. При провеждане на терапевтични сеанси с акупунктура, ние връщаме нарушения баланс в организма и възможността на всички органи и ситеми отново да започнат да се саморегулират и регенерират.

ДЕТАЙЛИ

Описание

Акупунктурното лечение се провежда чрез вмъкване на тънки акупунктурни игли в определени точки на тялото, които остават там от 20 до 30 минути. Иглите са за еднократна употреба и се поставят почти безболезнено. Много акупунктурни точки са разположени по протежението на енергийни канали, известни като меридиани. Китайската медицина вярва, че дразненето на иглата стимулира и регулира потока на енергия, като по този начин блокадите се освобождават и нарушенията се отстраняват.

При акупунктура на тригерни точки иглите се използват за стимулиране на определени мускулни участъци, отговорни за чувството на болка, а след това за предизвикване на локална мускулна релаксация.

Акупунктурата на ухото включва вкарването на особено фини игли в специални точки на ухото, за да се стимулират свързаните органи. Процедурата може да повлияе и на емоционалното състояние. Акупунктурата на ухото се използва като монотерапия или като допълнение към акупунктурата на тялото.

Черепната акупунктура е доказан метод, при който иглите се прилагат върху точки в главата, например на челото и слепоочията. Тази форма на акупунктура се използва за лечение на много остри и хронични патологични състояния, както и при парализи и невродегенеративни заболявания.

Вендузотерапията и масажът с чаши от стъкло могат да засилят ефекта на акупунктурата, тъй като те стимулират избраните области на тялото по благоприятен начин, намаляват мускулното напрежение и влияят положително на вътрешните органи.

Меридианната система

Системата на акупунктурните меридиани произтича от традиционната китайска медицина (ТКМ) – наследство, което съществува повече от 3000 години. Меридианите са функционални кръгове, организирани в специфична структура, които действат заедно като механизъм за контрол. ТКМ посочва десет меридиана, базирани на органи, които могат да бъдат групирани в пет функционални кръга според принципите на полярността в Ин и Ян:

  • бял дроб – дебело черво;
  • черен дроб – жлъчен мехур;
  • стомах – далак;
  • сърце – тънки черва;
  • перикард – полова система.

TКM вярва, че свръхстимулацията или дисфункцията първоначално се балансират във функционалната си група и следователно те са саморегулиращи се, стабилизиращи и регенеративни системи в организма. При възпаления, инфекции, оксидативен и емоционален стрес, токсично натоварване от химичен и биологичен произход и др. тези енергийни връзки се нарушават и самовъзстановителните процеси се блокират. При провеждане на терапевтични сеанси с акупунктура, ние връщаме нарушения баланс в организма и възможността на всички органи и ситеми отново да започнат да се саморегулират и регенерират.

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ