Онкологично лечение с дълбока радиочестотна хипертермия

Дълбоката хипертермия, като тази, при която използваме HY-DEEP 600 WM, е иновативен метод за лечението на онкологични и някои неонкологични заболявания. След хирургичното лечение, химиотерапията и лъчетерапията, хипертермията се явява четвърти стълб в премахването на първични злокачествени тумори, както и на метастази.

Какво представлява Hy-Deep?

През 2012 година екип от лекари и инженери се обединяват за промотиране на дълбоката хипертемия за лечението на онкологични заболявания. Този вид терапия намалява болката и другите симотоми, съпътстващи раковите заболявания. Тя повишава преживяемостта на пациентите, подобрява общото им състояние и качество на живот.
Хипертермията е терапевтично онкологично лечение, което включва прилагането на радиочестотно индуцирана топлина, електромагнитно поле и биорезонансна честота, които се излъчват от две кръгли антени поставени над и под тялото. Тази техника въздейства навътре в тялото, до 27 сантиметра от всяка от антените. Ето защо тя е подходяща и за лечение на дълбоко разположени туморни формации. Целта на метода е премахване на увредените клетки колкото може по-селективно.

Механизъм на действие

 1. Радиочестотата индуцира топлина, достигаща от 39 до 43 °C. При такава температура раковите клетки, се увреждат необратимо и загиват, докато нормалните клетки остават неувредени до 45 °C. Повечето ракови клетки имат променена съдова система, която не може да разсее излишната топлина. От друга страна, нормалните клетки са добре снабдени с добре развита мрежа от съдове и могат лесно да разсеят получената излишна топлина и да се предпазят успешно.
 2. В началната фаза на терапията, кръвоносните съдове захранващи тумора се разширяват, което дава възможност за по-ефективно навлизане на лекарствените вещества при едновременно прилагане на химио и имунотерапия. На по-късен етап, тези съдове претърпяват деструктивни изменения и туморът загива.
 3. Електромагнитното поле възстановява мембранния потенциал на клетката и реактивира интра- и екстрацелуларните дейности. Мембранните канали на раковата клетка са затворени, поради което имунната ни система не може да я разпознае и да я унищожи, както и определени химически вещества също не могат да навлизат в нея. Вследствие въздействието на електромагнитното поле, тези канали се отварят и раковата клетка става уязвима.
 4. Енергията, произведена от микровълни или радиочестотни вълни, загрява тумора до температура около 42,5 °C. Топлината се разпространява хомогенно в цялата туморна формация чрез т.нар. ООК модулация (On-Off Keying modulation). Това е нова система, която осигурява еднаква температура за всички видове тъкани. HY-DEEP използва честота 13,56 MHz, модулирана с биорезонансни честоти чрез OOK върху ASK (Amplitude Shift Keying) дигитална модулация.
 5. Използването на биорезонанс в HY-DEEP 600 WM е от съществено значение за постигане на гарантиран резултат при лечението на онкологични заболявания. Модулиращите честоти са клетъчно резонансни честоти. Те следват принципа, че всяко тяло има своята собствена осцилационна честота. В случай на неопластични клетки, усилването на честотата на осцилациите, посредством външен източник, води до разрушаването им.
 6. Хипертермията убива раковите клетки по време на фаза S на клетъчния цикъл. По време на тази фаза в клетъчното ядро се синтезира пълно копие на клетъчната ДНК. Също така се удвоява и организиращата микротубулите структура, наречена центрозом, която играе ключова роля в деленето на клетките. Вследствие въздействието на радиочестотата и електромагнитното поле, ДНК на раковите клетки се уврежда, те не могат да се делят и загиват.

Именно поради тези свои въздействия дълбоката хипертермия успява да постигне убедителни резултати, докато други терапии срещу рак обикновено са неефективни и затова се счита за допълнително лечение към химиотерапията и радиотерапията.

 

Предимството на хипертермията е, че тя може да подобри ефектите от химиотерапията и радиотерапията и да намали техните странични ефекти.


Клиничните проучвания са показали, че добавянето на хипертермия към тези терапии увеличава тяхната ефективност, без да причинява повече щети на нормалната тъкан.
Радиотерапията работи, когато е насочена към добре оксигенирани ракови клетки, докато е по-малко ефективна в случай на слабо оксигенирани клетки. Хипертермията подпомага оксигенирането на туморната формация и по този начин повишава ефективността на радиотерапията.


След радиотерапия, раковите клетки могат частично да регенерират щетите, причинени от облъчването. Ако пациентът получава хипертермия и радиотерапия едновременно, след такова лечение, те вече не могат да се възстановят и умират по-рано (апоптоза).


Няколко клинични изпитвания също така са показали, че ниските дози йонизираща радиация в комбинация с хипертермия могат да бъдат толкова ефективни срещу рака, колкото и високите дози самостоятелно. Комбинацията от дълбока хипертермия с радиация може да предложи ефективно лечение, като намали страничните ефекти от високите дози и подобри качеството на живот на пациентите.


Освен това, когато се комбинира хипертермия с ниски дози радиотерапия, е възможно повторно облъчване на рецидиви в тъкан, вече силно увредена от йонизиращата радиация, и която не би могла да бъде повече лекувана.


Някои ракови заболявания се лекуват успешно с тройната комбинация от хипертермия, химиотерапия и радиотерапия, без увеличение на общата токсичност. Добавянето на хипертермия увеличава толерантността на пациентите към лечението, като едновременно с това подобрява отговора на организма към тумора и води до излекуване.


Множество клинични проучвания показват положителен резултат, придружен с клинично изчезване на рака, когато хипертермията е добавена към радиотерапията или химиотерапията. Средно увеличението на резултата е около 35% и засяга ракови заболявания на гърдата, рак на шийката на матката, мекотъканни саркоми, рак на пикочния мехур, глиобластома и рак на главата и шията.

Страничните ефекти от хипертермията са незначителни в сравнение с тези, причинени от конвенционалните терапии за лечение на рак и не се добавят към тях.


Според наличните в момента данни, рисковете от усложнения обикновено са ниски и включват преходни повърхностни зачервявания на кожата, изгаряния, болка в локализирани места и умерено увреждане на кожата, мускулите и нервите в третираната област. Рядко могат да възникнат по-сериозни усложнения като дълбоки изгаряния или фистули, които отнемат време за излекуване.


Съвременната технология на HY-DEEP 600 WM е с минимални нежелани ефекти, които не са дълготрайни.

Въз основа на Осакската консенсусна конференция (2004), хипертермията трябва да се прилага в следните случаи:

Неонкологични заболявания

Онкологично лечение с дълбока радиочестотна хипертермия

ДЕТАЙЛИ

Описание

Какво представлява Hy-Deep?

През 2012 година екип от лекари и инженери се обединяват за промотиране на дълбоката хипертемия за лечението на онкологични заболявания. Този вид терапия намалява болката и другите симотоми, съпътстващи раковите заболявания. Тя повишава преживяемостта на пациентите, подобрява общото им състояние и качество на живот.
Хипертермията е терапевтично онкологично лечение, което включва прилагането на радиочестотно индуцирана топлина, електромагнитно поле и биорезонансна честота, които се излъчват от две кръгли антени поставени над и под тялото. Тази техника въздейства навътре в тялото, до 27 сантиметра от всяка от антените. Ето защо тя е подходяща и за лечение на дълбоко разположени туморни формации. Целта на метода е премахване на увредените клетки колкото може по-селективно.

Механизъм на действие

 1. Радиочестотата индуцира топлина, достигаща от 39 до 43 °C. При такава температура раковите клетки, се увреждат необратимо и загиват, докато нормалните клетки остават неувредени до 45 °C. Повечето ракови клетки имат променена съдова система, която не може да разсее излишната топлина. От друга страна, нормалните клетки са добре снабдени с добре развита мрежа от съдове и могат лесно да разсеят получената излишна топлина и да се предпазят успешно.
 2. В началната фаза на терапията, кръвоносните съдове захранващи тумора се разширяват, което дава възможност за по-ефективно навлизане на лекарствените вещества при едновременно прилагане на химио и имунотерапия. На по-късен етап, тези съдове претърпяват деструктивни изменения и туморът загива.
 3. Електромагнитното поле възстановява мембранния потенциал на клетката и реактивира интра- и екстрацелуларните дейности. Мембранните канали на раковата клетка са затворени, поради което имунната ни система не може да я разпознае и да я унищожи, както и определени химически вещества също не могат да навлизат в нея. Вследствие въздействието на електромагнитното поле, тези канали се отварят и раковата клетка става уязвима.
 4. Енергията, произведена от микровълни или радиочестотни вълни, загрява тумора до температура около 42,5 °C. Топлината се разпространява хомогенно в цялата туморна формация чрез т.нар. ООК модулация (On-Off Keying modulation). Това е нова система, която осигурява еднаква температура за всички видове тъкани. HY-DEEP използва честота 13,56 MHz, модулирана с биорезонансни честоти чрез OOK върху ASK (Amplitude Shift Keying) дигитална модулация.
 5. Използването на биорезонанс в HY-DEEP 600 WM е от съществено значение за постигане на гарантиран резултат при лечението на онкологични заболявания. Модулиращите честоти са клетъчно резонансни честоти. Те следват принципа, че всяко тяло има своята собствена осцилационна честота. В случай на неопластични клетки, усилването на честотата на осцилациите, посредством външен източник, води до разрушаването им.
 6. Хипертермията убива раковите клетки по време на фаза S на клетъчния цикъл. По време на тази фаза в клетъчното ядро се синтезира пълно копие на клетъчната ДНК. Също така се удвоява и организиращата микротубулите структура, наречена центрозом, която играе ключова роля в деленето на клетките. Вследствие въздействието на радиочестотата и електромагнитното поле, ДНК на раковите клетки се уврежда, те не могат да се делят и загиват.

Именно поради тези свои въздействия дълбоката хипертермия успява да постигне убедителни резултати, докато други терапии срещу рак обикновено са неефективни и затова се счита за допълнително лечение към химиотерапията и радиотерапията.

 

Предимството на хипертермията е, че тя може да подобри ефектите от химиотерапията и радиотерапията и да намали техните странични ефекти.

Клиничните проучвания са показали, че добавянето на хипертермия към тези терапии увеличава тяхната ефективност, без да причинява повече щети на нормалната тъкан.
Радиотерапията работи, когато е насочена към добре оксигенирани ракови клетки, докато е по-малко ефективна в случай на слабо оксигенирани клетки. Хипертермията подпомага оксигенирането на туморната формация и по този начин повишава ефективността на радиотерапията.

След радиотерапия, раковите клетки могат частично да регенерират щетите, причинени от облъчването. Ако пациентът получава хипертермия и радиотерапия едновременно, след такова лечение, те вече не могат да се възстановят и умират по-рано (апоптоза).

Няколко клинични изпитвания също така са показали, че ниските дози йонизираща радиация в комбинация с хипертермия могат да бъдат толкова ефективни срещу рака, колкото и високите дози самостоятелно. Комбинацията от дълбока хипертермия с радиация може да предложи ефективно лечение, като намали страничните ефекти от високите дози и подобри качеството на живот на пациентите.

Освен това, когато се комбинира хипертермия с ниски дози радиотерапия, е възможно повторно облъчване на рецидиви в тъкан, вече силно увредена от йонизиращата радиация, и която не би могла да бъде повече лекувана.

Някои ракови заболявания се лекуват успешно с тройната комбинация от хипертермия, химиотерапия и радиотерапия, без увеличение на общата токсичност. Добавянето на хипертермия увеличава толерантността на пациентите към лечението, като едновременно с това подобрява отговора на организма към тумора и води до излекуване.

Множество клинични проучвания показват положителен резултат, придружен с клинично изчезване на рака, когато хипертермията е добавена към радиотерапията или химиотерапията. Средно увеличението на резултата е около 35% и засяга ракови заболявания на гърдата, рак на шийката на матката, мекотъканни саркоми, рак на пикочния мехур, глиобластома и рак на главата и шията.

Страничните ефекти от хипертермията са незначителни в сравнение с тези, причинени от конвенционалните терапии за лечение на рак и не се добавят към тях.

Според наличните в момента данни, рисковете от усложнения обикновено са ниски и включват преходни повърхностни зачервявания на кожата, изгаряния, болка в локализирани места и умерено увреждане на кожата, мускулите и нервите в третираната област. Рядко могат да възникнат по-сериозни усложнения като дълбоки изгаряния или фистули, които отнемат време за излекуване.

Съвременната технология на HY-DEEP 600 WM е с минимални нежелани ефекти, които не са дълготрайни.

Въз основа на Осакската консенсусна конференция (2004), хипертермията трябва да се прилага в следните случаи:


 • Локалeн или напреднал рак на главата и шията

 • Рецидивиращ глиобластом

 • Астроцитом – 4 стадий

 • Карцином на ларинкса

 • Карцином на хранопровода

 • Карцином на стомаха

 • Бронхиален карцином

 • Карцином на белия дроб

 • Рецидивиращ карцином на гърдата

 • Карцином на шийката на матката

 • Овариален карцином

 • Карциноми на кожата

 • Метастичен меланом

 • Мекотъканен сарком

 • Първичен или метастатичен карцином на черния дроб

 • Карцином на панкреаса

 • Перитонеална карциноматоза

 • Локален, напреднал или рецидивиращ карцином на пикочния мехур

 • Локален или напреднал карцином на простатата

 • Локален, напреднал или рецидивиращ карцином на дебелото черво

 • Карцином на ректума

 • Локален, напреднал или рецидивиращ анален карцином

 • Хипертермия може да се прилага и при болка вследствие на онкологично заболяване

Неонкологични заболявания


 • Заболявания на черния дроб

 • Панкреатит

 • Простатит и хиперплазия на простата

 • Миоми, фиброми, аденоми

 • Полипни формации

 • Ендометриоза

 • Възпалителни заболявания на ставите

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ

You are here: