Терапия с вендузи

Вендузотерапията е неразделна част от медицината във всички древни цивилизации. Хипократ препоръчва вендузотерапията при редица остри и хронични състояния, включително главоболие, ангина или пневмония, често в комбинация с други дренажни процедури, напр. кръвопускане.

Съществуват тесни връзки между повърхността на кожата, мускулите и вътрешните органи. Дисфункции, например под формата на възпаление или хипофункция на вътрешни органи, могат да дадат отражение върху определени кожни рефлексни зони, причинявайки промени в регулирането на температурата и плътността на кожата и подкожието.

Зоните за вендузотерапия са пресечни точки между хоризонтално и вертикално свързаната комуникационна система на организма. Повечето от тях са разположени на гърба и са лесни за намиране. Тези рефлексни зони внимателно се палпират преди началото на лечението, за да се установи наличието на промени – втвърдяване и/или чувствителност при натиск. Там, където има напрежение обикновено има дисбаланс във функционалния кръг на свързаната рефлексна зона. Вендузите се поставят върху тези участъци.

Циркулаторната и лимфната стимулация, придружена от хиперемични ефекти, се разглеждат като основни резултати от вендузотерапията, заедно с увеличаване на рефлекторния метаболизъм и подобряване на притока на кислород към вътрешните органи. Освен това процедурата предизвиква и неспецифично активиране на имунната система, както и стимулиране на резорбиращите процеси в кожата.

ДЕТАЙЛИ

Описание

Съществуват тесни връзки между повърхността на кожата, мускулите и вътрешните органи. Дисфункции, например под формата на възпаление или хипофункция на вътрешни органи, могат да дадат отражение върху определени кожни рефлексни зони, причинявайки промени в регулирането на температурата и плътността на кожата и подкожието.

Зоните за вендузотерапия са пресечни точки между хоризонтално и вертикално свързаната комуникационна система на организма. Повечето от тях са разположени на гърба и са лесни за намиране. Тези рефлексни зони внимателно се палпират преди началото на лечението, за да се установи наличието на промени – втвърдяване и/или чувствителност при натиск. Там, където има напрежение обикновено има дисбаланс във функционалния кръг на свързаната рефлексна зона. Вендузите се поставят върху тези участъци.

Циркулаторната и лимфната стимулация, придружена от хиперемични ефекти, се разглеждат като основни резултати от вендузотерапията, заедно с увеличаване на рефлекторния метаболизъм и подобряване на притока на кислород към вътрешните органи. Освен това процедурата предизвиква и неспецифично активиране на имунната система, както и стимулиране на резорбиращите процеси в кожата.

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ