Хелатна терапия

Хелатната терапия (от гръцки “chele” = ножица/нокът) е научно обоснован метод за елиминиране на тежки метали и е неразделна част от интегративните и натуропатични лечебни методи в лекарската практика.

Начин на действие

По време на хелатната терапия в тялото се въвежда инфузионен разтвор, съдържащ вещества, наречени „хелиращи комплексни агенти“. Тези хелиращи агенти или хелатори са изкуствени аминокиселини, чието основно свойство е да свързват и елиминират метали от тялото. След инфузия на аминокиселините те се свързват с арсен, олово, живак, кадмий, кобалт, никел и др.. Това прави тези комплекси водоразтворими и впоследствие могат да бъдат екскретирани чрез урината.

Най-важните използвани аминокиселини са EDTA (Етилен Диамин Тетра Ацетат), DMPS (ДиМеркаптом Пропан Сулфонова киселина), DMSA (Диметил Янтарна киселина) и DTPA (Диетилен Триамин Пента Оцетна киселина).

ДЕТАЙЛИ

Описание

Начин на действие

По време на хелатната терапия в тялото се въвежда инфузионен разтвор, съдържащ вещества, наречени „хелиращи комплексни агенти“. Тези хелиращи агенти или хелатори са изкуствени аминокиселини, чието основно свойство е да свързват и елиминират метали от тялото. След инфузия на аминокиселините те се свързват с арсен, олово, живак, кадмий, кобалт, никел и др.. Това прави тези комплекси водоразтворими и впоследствие могат да бъдат екскретирани чрез урината.

Най-важните използвани аминокиселини са EDTA (Етилен Диамин Тетра Ацетат), DMPS (ДиМеркаптом Пропан Сулфонова киселина), DMSA (Диметил Янтарна киселина) и DTPA (Диетилен Триамин Пента Оцетна киселина).

ПАЦИЕНТСКИ ОТЗИВИ